Revision og bogføring

Vi udfører revision og bogføring for alle typer kunder. Ud over aktie- og anpartsselskaber reviderer vi også andelsboligforeninger, forsyningsvirksomheder og alle andre, der har tvungen eller frivillig revision af årsregnskabet.

Hvad er revision?

Det arbejde en revisor udfører, det er revision. Hensigten med revision er at give virksomheder – og virksomhedens interessenter – en neutral og objektiv gennemgang af fx. et regnskab.

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, når der skal afgives erklæringer og rapporter, som enten er lovpligtige eller som skal bruges af andre end virksomheden selv.

Hvorfor skal regnskabet revideres?

Et regnskab skal revideres, fordi alle danske aktie- og anpartsselskaber over en mindstegrænse skal have udført lovpligtig revision af årsregnskabet. Derudover tilfører revisionen og revisions påtegning også virksomheden troværdighed.

Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang er en særlig revisionsstandard, der kan være et optimalt valg, hvis virksomhed er i regnskabsklasse B og ikke har behov for den sikkerhed, der følger med en traditionel revisionsproces.

Udvidet gennemgang er tilpasset de behov mindre og mellemstore virksomheder i Danmark har. Standarden sikrer en fornuftig kontrol, kvalitet og troværdighed i den information, som flyder fra virksomhederne til forretningspartnere, kreditgivere og myndigheder.

Betingelser for at anvende udvidet gennemgang

Er jeres virksomhed i regnskabsklasse B, kan I vælge anvende dette regelsæt, hvis virksomheden på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to ud af tre størrelser:

  • En balancesum på 44 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 89 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Holdingselskaber i regnskabsklasse B kan også benytte sig af udvidet gennemgang.

Fravalg af revision og udvidet gennemgang kan ske af mindre virksomheder som ikke overskrider to ud af tre størrelser

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • En gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Skal vi arbejde sammen

Vi sidder klar med gode råd og løsninger, der hjælper din virksomhed videre.

KONTAKT OS