Restsskatteprocenten for selskabsskat forhøjes til 4,8 pct. for indkomståret 2019 og senere indkomstår

Folketinget vedtog den 14. marts 2019 L 145 2018-19, som blandt andet betyder, at restsskatteprocenten for selskabsskat fra indkomståret 2019 forrentes med yderligere 2 pct.

Restsskatteprocenten for selskabsskat er herefter på 4,8 pct.

Forhøjelsen af restsskatteprocenten vil også betyde en forhøjelse af procenttillægget, som betales ved indbetalinger af acontoskat i perioden fra og med den 21. november i indkomståret til og med den 1. februar i året efter indkomståret.

Procenttillægget vil herefter være på 0,9 pct. mod tidligere 0,5 pct.

Forhøjelserne har virkning for indkomståret 2019 og senere indkomstår.

Kilde: FSR – Danske Revisorer

Skal vi arbejde sammen

Vi sidder klar med gode råd og løsninger, der hjælper din virksomhed videre.

KONTAKT OS