Generationsskifte

Et af de forhold, som mange virksomheder skal tage stilling til i fremtiden er generationsskifte, dvs. overdragelse af virksomheden til næste generation, eller eventuelt til en person uden for familien.

Vi har stor erfaring på området, idet vi har løst mange af denne type opgaver for vore kunder samt endvidere afholdt flere foredrag om emnet. Således er vi særdeles godt rustet til at finde den model, der passer bedst i det konkrete tilfælde.

  • Planlægning og forberedelse af virksomhed til generationsskifte
  • Rådgivning om anvendelse af såvel skattepligtige som skattefrie modeller, (holdingselskaber, fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, ..tilbagesalg af aktier m.v.)

Skal vi arbejde sammen

Vi sidder klar med gode råd og løsninger, der hjælper din virksomhed videre.

KONTAKT OS